1. Nieuws
  2. Annulering familiebijeenkomsten Share Care

Annulering familiebijeenkomsten Share Care

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen.

Om deze reden en uit voorzorg hebben we besloten om de familie avonden, die komende week plaats vinden in Sickenga-Oord, betreffende Share Care NIET door te laten gaan.

Natuurlijk berichten wij u wanneer we nieuwe data bekend zijn om dan Share Care aan u te presenteren.

Contact

Sickengaoord 1
8471 BS Wolvega
T 0561 693 440

Menu