1. Nieuws
  2. Gift tovertafel

Gift tovertafel

Project “Tovertafel Sickenga-Oord” ontvangt een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds Sickenga-Oord in Wolvega heeft een bijdrage gekregen van € 2500,00 vanuit het Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is een bijdrage voor de aanschaf van een tovertafel.

In Woonzorgcentrum Sickenga- Oord wonen 77 cliënten, waarvan ongeveer 70% psychogeriatrische problematiek (dementie) heeft. De activiteiten in het woonzorgcentrum van enkele jaren geleden sluiten door de huidige zorgzwaarte niet altijd meer goed aan bij de huidige doelgroep. Enkele zorgmedewerkers van Sickenga-Oord hebben daarom het initiatief genomen om een actie op te gaan zetten ten behoeve van de aanschaf van een Tovertafel voor de bewoners.  De Tovertafel Original is specifiek ontwikkeld voor en mét mensen in de midden- tot late fasen van dementie. De interactieve spellen doorbreken apathie door zowel fysieke als cognitieve activiteit te stimuleren en sociale interactie uit te lokken. Dit komt ten goede aan het welbevinden en welzijn van de bewoners. Door het inzetten van een crowdfunding actie wordt er nu door de zorgmedewerkers  geld ingezameld om de Tovertafel aan te kunnen schaffen voor onze bewoners. “Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank.”, aldus initiatiefnemers Marleen van der Wal en Ingrid van Olst.   

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

 

 

Contact

Sickengaoord 1
8471 BS Wolvega
T 0561 693 440

Menu