1. Nieuws
  2. Verscherpte maatregelen door Britse Coronavariant in Friesland

Verscherpte maatregelen door Britse Coronavariant in Friesland

In het Friese nieuws (o.a. Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant) heeft u misschien al gelezen dat bij een collega instelling in Surhuisterveen de Britse Coronavariant is geconstateerd. Gelukkig hebben wij er binnen Zorggroep Liante nog niet mee te maken, maar de situatie in Engeland laat zien dat deze Britse variant heel snel om zich heen grijpt.

Friese zorginstellingen solidair
Alle Friese verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), GHOR en op advies van het expertiseteam van GGD Fryslân gezamenlijk besloten de bezoekregeling te beperken. Hoe zeer het ons ook spijt deze stap te moeten zetten kunnen we niet anders dan meegaan in deze maatregel. Binnen Zorggroep Liante zijn de Centrale Cliëntenraad, OR, VVAR meegenomen in de besluitvorming van deze maatregel. Niet handelen is geen optie, want het gaat nog steeds om u en onze gezondheid en veiligheid. We moeten het samen blijven doen.

Wat betekent de verzwaring concreet binnen Zorggroep Liante:
1. Vanaf zaterdag 16 januari 08.00 uur mag er nog maar 1 bezoeker per week bij uw op bezoek komen.
2. Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari 2021. Daarna moeten we bekijken hoe de situatie in Friesland zich ontwikkelt.
3. Uw bezoek moet zich vooraf altijd aanmelden (net als nu) en bij het bezoek aanmelden bij de aangegeven ingang (andere toegangen worden afgesloten). Bezoek na 19.00 uur is niet langer mogelijk vanwege de te verwachten invoering van de avondklok.
4. Groepsactiviteiten inclusief eten en koffiedrinken worden stopgezet. Maaltijden worden op de appartementen bij bewoners geserveerd.
5. De dagbesteding wordt eveneens stopgezet. Individuele welzijnsbegeleiding wordt in deze periode uiteraard voortgezet of zelf geïntensiveerd.
6. Paramedische dienstverlening (bijv. fysio- of ergotherapie) vind alleen plaats als dit medisch noodzakelijk is.

Tijden bezoekuren en aanmelden bezoek:
Aanmelden van uw bezoek doet u net zoals u dat nu gewend bent. Bezoek na 19.00 uur is niet langer mogelijk vanwege de te verwachten invoering van de avondklok.

Voor Sickenga-Oord zijn de volgende specifieke afspraken van kracht:
De tijdsblokken van bezoek zijn 10:30 uur tot 12:00 uur  en 15:00 uur tot 16:30 uur
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het servicepunt op 0561-693438 tussen 09:00 uur en 13:30 uur

Was en Boodschappen, voor zover dat niet anders geregeld wordt, kunnen in de sluis gezet worden tussen 09:00 uur en 13:00 uur bij de hoofdingang.

We moeten het samen blijven doen!
We hopen dat iedereen begrijpt dat er – gezien de enorme risico’s van de Britse Coronavariant – voor gekozen is mee te gaan in het gezamenlijke Friese besluit. Het doet ons pijn in het hart deze stap te moeten zetten.
We gaan ons samen inzetten om de verschillende mooie initiatieven en mogelijkheden die vorig jaar zijn ontstaan (beeldbellen, praat/belbankjes achter glas, etc.) weer op te starten.

Informatie
We zullen op deze plek op onze website regelmatig updates plaatsen. Dit is gezien de grilligheid en veranderlijkheid van de huidige situatie de beste manier om iedereen snel te informeren. Antwoorden op vragen die u misschien nu al heeft staan in bijgaande Q&A lijst.

Contact

Sickengaoord 1
8471 BS Wolvega
T 0561 693 440

Menu