Vrienden van Sickenga-Oord

Sickenga-Oord kent de Stichting Vrienden van Sickenga-Oord. De stichting stelt zich ten doel het dagelijks leven van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij tracht dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geldmiddelen voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum Sickenga-Oord kunnen of mogen worden bekostigd.

Giften en donaties

De stichting put haar inkomsten uit donaties, eenmalige bijdragen en legaten. U kunt uw schenking of gift overmaken op bankrekeningnummer: NL58RABO0121889017 t.n.v. Stichting Vrienden van Sickenga-Oord. Vermeld s.v.p. “Gift” bij uw overschrijving. Een folder van de Stichting is verkrijgbaar bij het Servicepunt van Sickenga-Oord. Hier kunt u zich ook aanmelden als donateur.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen kunnen derhalve als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en er zijn geen successierechten verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkennng te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Sickenga-Oord
RSIN nr.: 816996714
Adres: Sickenga-Oord 1, 8471 BS Wolvega
Bankrekeningnummer: NL 58 RABO 0 121 889 017

Werken bij Sickenga-Oord

Bij Zorggroep Liante werk je met je hoofd én met je hart. Je werkt in een inspirerende omgeving met boeiende mensen. Hier ben je welkom om te groeien en verder te komen in je vak. Werken, leren én genieten van je werk: daarvoor zit je bij ons helemaal goed.